ISO3166-2 regions for HR

HR-07 : Bjelovarsko-bilogorska zupanija
HR-12 : Brodsko-posavska zupanija
HR-19 : Dubrovacko-neretvanska zupanija
HR-18 : Istarska zupanija
HR-04 : Karlovacka zupanija
HR-06 : Koprivoickco-krizeva6ka zupanija
HR-02 : Krapinako-zagorska zupanija
HR-09 : Licko-senjska zupanija
HR-20 : Medjimuraka zupanija
HR-14 : Osjecko-baranjska zupanija
HR-11 : Pozesko-slavonska zupanija
HR-08 : Primorsko-goranska zupanija
HR-03 : Sisasko-moelavacka Iupanija
HR-17 : Splitako-dalmatinska zupanija
HR-15 : Sibenako-kninska zupanija
HR-05 : Varaidinska zupanija
HR-10 : VirovitiEko-podravska zupanija
HR-16 : VuRovarako-srijemska zupanija
HR-13 : Zadaraka
HR-01 : Zagrebacka zupanija