ISO3166-2 regions for CN

CN-11 : Beijing
CN-50 : Chongqing
CN-31 : Shanghai
CN-12 : Tianjin
CN-34 : Anhui
CN-35 : Fujian
CN-62 : Gansu
CN-44 : Guangdong
CN-52 : Gulzhou
CN-46 : Hainan
CN-13 : Hebei
CN-23 : Heilongjiang
CN-41 : Henan
CN-42 : Hubei
CN-43 : Hunan
CN-32 : Jiangsu
CN-36 : Jiangxi
CN-22 : Jilin
CN-21 : Liaoning
CN-63 : Qinghai
CN-61 : Shaanxi
CN-37 : Shandong
CN-14 : Shanxi
CN-51 : Sichuan
CN-71 : Taiwan (see also separate entry under TW)
CN-53 : Yunnan
CN-33 : Zhejiang
CN-45 : Guangxi
CN-15 : Nei Monggol
CN-64 : Ningxia
CN-65 : Xinjiang
CN-54 : Xizang
CN-91 : Hong Kong (see also separate entry under HR)