ISO3166-2 regions for BG

BG-02 : Burgas
BG-09 : Haskovo
BG-04 : Lovec
BG-05 : Montana
BG-06 : Plovdiv
BG-07 : Ruse
BG-08 : Sofija
BG-01 : Sofija-Grad
BG-03 : Varna